Ιστορικό

Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων

Η μακροχρόνια ανεργία, εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές της επιπτώσεις, μπορεί να εμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη. Ακόμη και οι «παλιές» θέσεις εργασίας απαιτούν πλέον «νέες» δεξιότητες. Τα εκπαιδευτικά προσόντα και οι κατάλληλες δεξιότητες εξακολουθούν να είναι τα καλύτερα εργαλεία κατά της ανεργίας.

Στόχοι και οφέλη

Ενδυνάμωση ανέργων ενηλίκων με έμφαση στις γυναίκες μέσω του προγράμματος κατάρτισης

Το έργο eSKILLS4ALL εισάγει μια ολιστική προσέγγιση για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, καταπολεμώντας τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και την ανεργία ενήλικων με χαμηλές δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στις γυναίκες μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης που βασίζεται σε μια διαδραστική και δυναμική πλατφόρμα προκειμένου να βαθμολογήσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης ανέργων ενηλίκων

Το έργο eSKILLS4ALL εισάγει μια καινοτόμο διαδικτυακή και εσωτερική υπηρεσία «e-SKILLS4ALL-SUPPORT-HUBS» που υποστηρίζει αυτήν την ομάδα-στόχο στην αναζήτηση εργασίας, εξοπλίζοντας τους με επαγγελματικές δεξιότητες γεφυρώνοντας τα κενά με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει το ΔΙΚΤΥΟ eSKILLS4ALL όπου διάφοροι ενδιαφερόμενοι (π.χ. οργανισμοί, πρακτορεία, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.) προσφέρουν καθοδήγηση και συμβουλές απασχόλησης.

Καινοτομία

Απεικονίζοντας το ψηφιακό χάσμα δεξιοτήτων ανάμεσα σε ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και την αγορά εργασίας

Το έργο παρουσιάζει μια συνολική εικόνα, μέσω της ανάλυσης πολιτικής και εγγράφων, καθώς και μιας ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας όπου διαφαίνεται το χάσμα ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μεταξύ της αγοράς εργασίας και των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα έχει δημιουργηθεί το Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση Δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από μαθητές.

Καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανοιχτό σε όλους, πρόγραμμα κινητικότητας και υποστήριξης

  • Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και νέο επαγγελματικό προφίλ που εισάγει έναν καινοτόμο συνδυασμό εργαλείων ΤΠΕ άνεργων ενηλίκων με έμφαση στις γυναίκες.
  • Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού, διαδραστικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης με λειτουργικές δραστηριότητες κοινωνικής μάθησης, το οποίο θα ενσωματώνει το εκπαιδευτικό μάθημα, λειτουργώντας ως πλατφόρμα διάδοσης γνώσεων. Το εργαλείο θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών μέσω της χρήσης χαρακτηριστικών micro-learning και κινήτρων για την εμπλοκή των μαθητών.
  • Ένα πλαίσιο για την αναγνώριση δεξιοτήτων και επιτευγμάτων που αποκτώνται από εκπαιδευόμενους βάσει του Open Badges Recognition Framework.
  • Μια ευκαιρία κινητικότητας για να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και να παρακολουθήσουν το τελικό συνέδριο του έργου έχει προσφερθεί σε 15 ενήλικες από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης.
  • Μια καινοτόμος διαδικτυακή και εσωτερική υπηρεσία «e-SKILLS4ALL-SUPPORT-HUBS» για την υποστήριξη της ομάδας στόχου στην αναζήτηση εργασίας.