Η ΜΚΟ CIVIS PLUS ιδρύθηκε το 2011 και εγκαθιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012. Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που απαγορεύει ρητά τη διανομή οποιουδήποτε κέρδους. Στις δραστηριότητές της ακολουθεί τον Χάρτη Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικής Ευθύνης και Ευθύνης που επιβάλλει διαφάνεια και έλεγχο στη λειτουργία των ΜΚΟ σε όλο τον κόσμο.