Το WIDE (Women in DigitalEmpowerment) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε στο Λουξεμβούργο το 2013 και ιδρύθηκε επίσημα το 2014. Το όραμά μας είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και χάρη στο ψηφιακό καθώς και να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών που εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους στη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Προσφέρουμε πρακτική υποστήριξη και δραστηριότητες για να συμπεριλάβουμε περισσότερες γυναίκες και άνδρες στον τομέα της ψηφιακής, καθώς και τη συμβολή στη δημιουργία ενός πιο διαφορετικού εργατικού δυναμικού και ενός ευρύτερου αγωγού ταλέντων ΤΠΕ για το Λουξεμβούργο.