Context

Combaterea șomajului prin formarea competențelor digitale

Șomajul pe termen lung, în afară de efectele sale financiare și sociale, poate împiedica creșterea economică. Chiar și joburile „vechi” necesită acum abilități „noi”. Calificările educaționale și abilitățile adecvate sunt încă cele mai bune instrumente împotriva șomajului.

Obiective & Beneficii

Abilitarea adulților șomeri prin formare profesionala, cu accent pe femei

Proiectul eSKILLS4ALL inițiază o abordare holistică pentru promovarea alfabetizării digitale, în timp ce luptă împotriva nepotrivirilor de abilități și șomajul adulților slab calificați, cu accent pe femei, printr-un instrument electronic bazat pe o platformă interactivă și dinamică pentru susținerea competențele lor digitale.

Îmbunătățirea perspectivelor de angajare a adulților șomeri

Proiectul eSKILLS4ALL va introduce un serviciu inovativ „e-SKILLS4ALL-SUPPORT-HUBS” on-line și intern, care va sprijini acest grup țintă în căutarea de joburi, asigurându-le abilități necesare la angajare și construind punți cu piața muncii. În plus, va înființa rețeaua eSKILLS4ALL în care diverse părți interesate (organizații, agenții, servicii publice etc.) vor oferi îndrumări și sfaturi pentru perspectivele viitoare de angajare.

Inovație

Prezentarea diferențelor dintre abilitățile digitale ale adulților cu un nivel scăzut de calificare și piața muncii

Proiectul va oferi o imagine completă, prin analiza politicilor și a documentelor, precum și prin intermediul unui chestionar, a diferenței de competențe în abilitățile digitale și de angajabilitate între piața muncii și adulții slab calificați și pe baza rezultatelor se vor defini în continuare criterii de referință și indicatori pentru Cadrul de competență digitală care va fi utilizat pentru recunoașterea abilităților și cunoștințelor dobândite de cursanți.

Pregătire deschisă și inovatoare, învățare, mobilitate și asistență pentru angajare

  • Va fi dezvoltat un nou curriculum și un nou profil profesional care introduce o combinație inovatoare de instrumente TIC pentru adulți șomeri, cu accent pe femei;
  • Va fi dezvoltat un mediu de livrare interactiv online, facilitat de învățarea socială motivațională, care va încorpora cursul de formare, funcționând ca o platformă de diseminare a cunoștințelor. Instrumentul va facilita colaborarea dintre cursanți și formatori prin utilizarea caracteristicilor de micro-învățare și mecanică motivațională pentru implicarea studenților;
  • Un cadru pentru recunoașterea abilităților și cunoștințelor dobândite de cursanți pe baza Cadrului de recunoaștere a ecusoanelor;
  • O oportunitate de mobilitate combinată de a vizita Marea Britanie și de a participa la conferința finală a proiectului va fi oferită celor 15 studenți adulți din Cipru, Grecia, Luxemburg și România, care vor fi selectați pe baza performanței lor în perioada de pregătire;
  • Un serviciu inovativ „e-SKILLS4ALL-SUPPORT-HUBS” on-line și intern pentru a sprijini grupul țintă în căutările lor de angajare.