ADR Nord-Est

ADRNE este o organizatie non-guvernamentală, non-profit, de utilitate publică, înființată în anul 1999 cu misiunea de a fi generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Activitățile principale ale organizației au fost în perioada de preaderare (1999-2007), pentru a îndeplini rolul de Autoritate de Implementare pentru Programul PHARE și pentru Fondul Național de Dezvoltare și, după aderare (2007-prezent), ADRNE a fost organism intermediar pentru:

  • Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
  • Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS IEC) 2007-2013 - din aprilie 2013
  • Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 Obiectivele noastre sunt: - să asigurăm durabilitatea și stabilitatea organizațională;
  • creșterea rolului agenției în planificarea, programarea și implementarea programelor de dezvoltare
  • promovarea NERDA și a întregii regiuni de Nord-Est la nivel regional, național și international.