eskills4all

Servicii & Instrumente

Scroll to content

Cadru de competențe digitale

Un nou curriculum care specific un cadru de pregătire și abilitățile și competențele legate de TIC. Curricula respectă rezultatele învățării ECVET

Instrument de evaluare digitală

O platformă electronică dinamică și interactivă, incluzând un mediu de învățare deschis, un forum de comunicare, un hub de asistență și o BANCA DE DATE DE ANGAJARE

On-line SUPPORT HUB

TOOL KIT cu toate elementele esențiale necesare pentru a sprijini organizațiile să înființeze un eSKILLS4ALL HUB și să ofere un program de îmbunătățire a formării profesionale